Santa eularia coopera_min

A través d’aquest web podreu conèixer els projectes i les activitats finançades per l’Ajuntament de Santa Eulària través del Fons Pitiús de Cooperació.

L’Ajuntament de Santa Eulària des Riu, des de la seva mirada local, mediterrània i insular, vol sumar la seva contribució a altres agents locals per a la construcció d’un món més just i sostenible. I això, amb la convicció de què només amb una cooperació  transformadora i molt més intensa es podran abordar les problemàtiques que com a humanitat compartim i que esdevenen vertaders reptes col·lectius: el canvi climàtic, l’augment de les desigualtats, l’exclusió, l’esgotament i el mal ús dels recursos naturals, les migracions forçoses… 

Aquesta cooperació, expressió del compromís i de la solidaritat de la ciutadania de Santa Eulària des Riu amb el món, es vertebra a través de  Fons Pitiús de Cooperació (www.fonspitius.org), una xarxa de tots els municipis de l’Illa d’Eivissa, el Consell d’Eivissa i el Consell de Formentera, així com el Govern de les Illes Balears. A través d’aquesta associació, de caire municipal i local, l’Ajuntament de Santa Eulària destina una part del seu pressupost per contribuir al benestar i la dignitat dels pobles i de les persones, com una estratègia pública de compromís que pren com a referència la defensa dels drets humans, l’equitat de gènere i la cultura de pau. 

Quin import destina l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu a cooperació?

L’Ajuntament de Santa Eulària des Riu és soci del Fons Pitiús de Cooperació i, actualment, ostenta la presidència de l’associació a través de la 2a tinent d’alcalde i regidora d’igualtat, transparència i acció social, Antonia Picó Pérez.

Com a soci, cada any destina una part del seu pressupost a la cooperació per a la transformació social. En 2023 aquesta aportació és de 85.000€, que es distribueix de la següent manera: el 83% va dirigit al finançament, seguiment i avaluació de projectes; el 10% a educació per a la transformació social; i el 6% a gestió. 

Aportació 2023: 85.000€

No Data Found

Per què formar part d’un Fons de Cooperació?

Formar part d’una xarxa d’entitats locals en l’àmbit de la cooperació,  comporta avantatges diversos:  

  • Millora la qualitat de la cooperació i dels projectes finançats, ja que hi ha un equip tècnic especialitzat en aquest àmbit. 
  • Permet reduir despeses de gestió, ja que el personal és compartit per la xarxa d’entitats que forma el Fons.
  • Evita la dispersió de convocatòries.
  • Permet participar en projectes de major envergadura que poden tenir un impacte més elevat en les poblacions on es desenvolupen.   

Projectes

L’Ajuntament de Santa Eulària des Riu finança projectes de cooperació presentats a la convocatòria anual que obre el Fons Pitiús de Cooperació i a la que s’hi presenten entitats amb seu a Eivissa o Formentera i també, directament, entitats de països del Sud.

Al web trobareu informació dels projectes finançats per l’ajuntament a partir de 2021. Si voleu conèixer els projectes finançats abans d’aquesta data podeu visitar aquest enllaç 

PROJECTE 590/23

Observatori de drets humans de les persones migrants a la ruta algeriana.

Descarregar fitxa

PROJECTE 571/23 

Organització territorial de dones al municipi de Panchimalco per la prevenció de violència i reducció de les migracions.

Descarregar fitxa

PROJECTE 568/23 

Canalització d’aigua potable a l’àrea de Smali. Formació sobre bons hàbits d’higiene i neteja.

Descarregar fitxa

PROJECTE 557/22

Ajuda alimentària d’emergència per a les institucions públiques dels campaments de refugiats sahrauís de Tindouf.

Descarregar fitxa

PROJECTE 548/22

Assegurar el subministrament d’aigua per a consum humà a 465 famílies del Cantón Cangrejera (La Libertad), afectat per la tempesta tropical Júlia.

Descarregar fitxa

PROJECTE 522/22

Ajuda humanitària per a la població desplaçada interna de Mariúpol.

Descarregar fitxa

PROJECTE 515/22

Enfortida l’articulació entre organitzacions locals i juntes d’aigua de la zona nord de La Libertad en defensa de l’aqüífer de Sant Juan Opico i l’exigibilitat del dret humà a l’aigua.

Descarregar Fitxa

PROJECTE 513/22

Enfortiment de les capacitats productives de les famílies camperoles afectades per la crisi econòmica i productiva, amb el protagonisme de 2 associacions de dones dels municipis de Huizúcar i La Libertad.

Descarregar fitxa

PROJECTE 503/22

Canalització d’aigua potable a Singare Pame. Formació i prevenció de Covid-19 a través de bons hàbits d’higiene i neteja.

Descarregar fitxa

PROJECTE 491/21 

Millora de la seguretat alimentària al corredor sec dels municipis de Palacagüina i Telpaneca.

Descarregar fitxa

PROJECTE 455/21 

Enfortida i articulada la capacitat de les organitzacions de la zona de La Libertad per la gestió sostenible de l’aqüífer de San Juan Opico i l’exigibilitat del dret humà a l’aigua.

Descarregar fitxa

PROJECTE 450/21 

Promoció de la igualtat de gènere i empoderament de les dones a municipis rurals d’El Salvador.

Descarregar fitxa

PROJECTE 449/21 

Famílies s’organitzen i articulen esforços per afirmar la vida i l’esperança davant la crisis sanitària.

Descarregar fitxa

Xarxa Educativa

per a la transformació social

La Xarxa va ser creada en 2008 a partir d’un compromís comú d’integrar l’Educació Transformadora en la pràctica diària dels centres educatius de les Pitiüses. Actualment, 12 centres de tots els municipis de les nostres illes ja formen part de la Xarxa.

Tenim el convenciment que una vida respectuosa amb el nostre planeta i amb els Drets Humans només és possible a través d’una ciutadania activa en la transformació social. Persones que, conscients dels reptes globals actuals, siguin capaces de responsabilitzar-se del seu entorn promovent canvis significatius en ell, en pro d’un món més sostenible i just per a tots els éssers que l’habitem.

I sabem que l’eina fonamental per anar construint aquesta ciutadania és l’educació, entesa en un sentit ampli, que involucri tots els agents de la nostra comunitat: persones, entitats, associacions, institucions, empreses, etc. Les escoles són un important agent transformador i per aquesta raó el Fons Pitiús de Cooperació treballa intensament amb elles a través de la Xarxa Educativa per a la Transformació Social

Dels 12 centres que hi ha dins la Xarxa, 1 d’ells és del municipi de Santa Eulària des Riu i està agermanat amb una  escola del municipi de Sant Lucas, a Nicaragua.

Aquests és el centre educatiu del municipi adherit a la Xarxa:

CEIP Santa Gertrudis

L’escola està ubicada a Santa Gertrudis, població que pertany al municipi de Santa Eulària des Riu. És una de les escoles que van entrar a la Xarxa en el moment de la seva creació, és a dir, el curs escolar 2007/2008.

Està agermanada amb una escola rural de Nicaragua, concretament amb la Escuela José Santos Zelaya. Aquesta està situada a la comunitat de Malpaso (municipi de San Lucas) i compta amb un total de 137 alumnes matriculats (70 boixos i 67 boixes) i 9 docents.

Durant el curs escolar, les escoles de la  Xarxa i les de Nicaragua treballen sobre una temàtica comuna, triada conjuntament i relacionada amb els reptes globals actuals. A partir d’aquesta temàtica i sobre la base de l’Educació per a la Transformació Social, cada centre desenvolupa un projecte que després comparteix amb l’escola agermanada. 

Tot això suposa un intercanvi de coneixements i pràctiques des de la reciprocitat i el respecte mutu, que al seu torn afavoreix la comprensió de la doble dimensió local-global de les problemàtiques de la Humanitat: que ens afecten a totes i que és a les nostres mans ser part de la solució.

Des del Fons s’acompanya als centres de la Xarxa en aquest procés, a través de:

  • Activitats, xerrades i recursos: tallers per a l’alumnat, xerrades per a la comunitat educativa, exposicions i recursos d’Educació per a la Transformació Social.
  • Acompanyament continuat: l’equip tècnic del Fons ofereix xerrades, formacions específiques i assessorament per al professorat, atenent les peticions i necessitats que puguin anar sorgint des de cada centre de la Xarxa.
  • Biblioteca del Fons: préstec i assessorament sobre els recursos educatius (guies, llibres i audiovisuals) que tenim en la nostra seu. El professorat de les escoles de la Xarxa pot sol·licitar el material que necessiti al llarg del curs i el Fons s’encarregarà de portar-lo al centre educatiu.
  • Formació per al professorat: cursos d’especialització homologats per la Conselleria d’Educació. S’ofereixen a tot el professorat de les Pitiüses, encara que el pertanyent a centres la Xarxa té prioritat en la inscripció.

Activitats